FANDOM


Welcome to the VNhistoricaldocuments WikiaEdit

Đây là trang chuyên viết về lịch sử. Tôi chuyển nhà từ Wikipedia sang Wikia. Tài khoàn bên Wikipedia của tôi là Capon.

Các bạn có thể vào link sau:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Capon

This is a professional page that related to history subject. I've removed my old house from Wikipedia to Wikia. My Wikipedia account is Capon.

You can follow my works on this link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Capon

Thank you all

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

 • edit VNhistoricaldocuments Wikia
  edited by FandomBot diff
  Summary: Removal of a deprecated <hero> tag
 • edit Loạn Hậu Ngô Vương
  edited by VNhistoricaldocuments diff
  Summary: Update
 • new page Loạn Hậu Ngô Vương
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Loạn Hậu Ngô Vương là một giai đoạn nội chiến và loạn lạc tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau khi Ngô Quyền mất, vào giai đoạn xen giữa triều đại nhà Ngô...
  Summary: Draft version
 • new page Phủ Lý Nhân
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Phủ Lý Nhân là phủ được lập tên năm Minh Mệnh 3 (1822). Đời Lý là châu Lị Nhân. Sử ghi các vua Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông từng cho dựng hành cung ở...
 • new page Phủ Ứng Hòa
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Phủ Ứng Hoà là phủ được lập tên năm Gia Long thứ 13 (1814) Đầu đời Lý là phủ Ứng Thiên. Cuối năm Thuận Thiên 5 (1014) Lý Thái Tổ đổi phủ Ứng Thiên...
 • new page Huyện Phú Xuyên
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Huyện Phú Xuyên là huyện được lập tên thời nhà Mạc, năm Vĩnh Định (1547) do kiêng huý tên vua Mạc Phúc Nguyên, đổi làm huyện Phú Xuyên. Theo ĐNNTC...
 • new page Huyện Thanh Trì
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Huyện Thanh Trì là huyện được lập tên đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý Thế Tông Lê Duy Đàm (1573-1600), đổi từ Thanh Đàm thành Thanh Trì. Chính sử...
 • new page Huyện Thượng Phúc
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Huyện Thượng Phúc là huyện được lập tên thời nhà Lê, thuộc phủ Thường Tín. Thời Lý Trần là châu Thượng Phúc; thời thuộc Minh đổi làm huyện Bảo Phúc...
 • edit Phủ Thường Tín
  edited by VNhistoricaldocuments diff
 • new page Phủ Thường Tín
  created by VNhistoricaldocuments
  New page: Phủ Thường Tín là phủ được lập tên thời nhà Lê, thuộc thừa tuyên Sơn Nam (sau đổi là trấn), gồm 3 huyện Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên. Thời Bắc...

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.