FANDOM


Phủ Ứng Hoà là phủ được lập tên năm Gia Long thứ 13 (1814)

Đầu đời Lý là phủ Ứng Thiên. Cuối năm Thuận Thiên 5 (1014) Lý Thái Tổ đổi phủ Ứng Thiên làm Nam Kinh (Toàn thư, BK2ư7a; Cương mục, CB2ư18, nhưng không hoàn toàn thay thế tên phủ Ứng Thiên).

Thời thuộc Minh đổi làm huyện Ứng Bình thuộc châu Uy Man (THQQ).

Nhà Lê đặt lại cấp phủ và tên gọi cũ là Ứng Thiên, gồm 4 huyện Chương Đức, Thanh Oai, Sơn Minh, Hoài An. Đến đầu đời Nguyễn vẫn theo như thế.

Nay là huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây.