FANDOM


Huyện Thanh Trì là huyện được lập tên đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý Thế Tông Lê Duy Đàm (1573-1600), đổi từ Thanh Đàm thành Thanh Trì.


Chính sử ghi địa danh Tây Phù Liệt là khu vực cát cứ của sứ quân Nguyễn Siêu (Toàn thư) xếp ngang với các khu vực cấp hương hoặc huyện thuộc các sứ quân khác, đến thời Đồng Khánh vẫn còn di tích trong tên tổng và xã Nam Phù Liệt, xã Đông Phù Liệt, nay là thôn Đông Phù xã Đông Mỹ.

Đời Trần là huyện Long Đàm. Năm Thiên ứng Chính Bình 14 (1245) đời Trần Thái Tông vỡ đê Long Đàm (Cương mục, CB6) là đê ở huyện này. Thời thuộc Minh đổi huyện Long Đàm làm Thanh Đàm (THQQ). Triều Lê, triều Mạc gọi là huyện Thanh Đàm, đặt thuộc phủ Thường Tín.

Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý Thế Tông Lê Duy Đàm (1573-1600), đổi là Thanh Trì; sau lại kiêng chữ Thanh (trong) là tên tước của Thanh vương Trịnh Tráng (1623ư1657), đổi dùng chữ Thanh (xanh); các triều sau đều theo thế. Nay là huyện Thanh Trì và phần phía nam nội thành Hà Nội.