FANDOM


Huyện Thọ Xương là huyện được lập tên thời nhà Mạc cho đến đời Đồng Khánh không đổi. Nay là đất các phường quận phía nam nội thành Hà Nội.

Đời Lê là huyện Vĩnh Xương thuộc phủ Phụng Thiên, gồm 18 phường ở phía nam kinh thành Thăng Long đời Lê.

Tổng Thuận Mỹ: tên cũ là tổng Tiền Túc. Thôn Xuân Yên: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Xuân Hoa, từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là Xuân Yên.

Phường Cổ Vũ là 1 trong 18 phường thuộc huyện Thọ Xương đời Lê, từ đầu triều Nguyễn đã chia nhỏ thành 7 thôn (Yên Nội, Thị Vật, Thượng, Trung, Trung Hạ, Bắc Thượng, Bắc Hạ). Tên cả 7 thôn này đều có định ngữ để chỉ thuộc phường Phục Cổ đời Lê.

Thôn Hội Vũ: tên cũ là thôn Chiêu Hội. Từ năm 1890 kiêng chữ Chiêu (Nguyễn Phúc Chiêu, tên huý vua Thành Thái), đổi là thôn Hội Vũ.

Tổng Đồng Xuân: tên cũ là tổng Hậu Túc. Phường Đông Hà ghi đây là Phường Đông Hà đầu Nguyễn; đến đời Đồng Khánh, phường Đông Hà thuộc tổng Thuận Mỹ (đã ghi trên), tách thôn Hương Bài sang tổng Đồng Xuân.