FANDOM


Hồng Đức Bản Đồ 02

Hồng Đức bản đồ sách (Hán văn : 洪德版圖冊) là bộ bản đồ địa lý Đại Việt được hoàn tất, ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ 21 (1490).

Được coi là bộ bản đồ địa lí đầu tiên do nhà nước phong kiến thực hiện của Việt Nam[1]. Năm Quang Thuận thứ 8 (1467) vua Lê Thánh Tông đã ra lệnh các thừa tuyên vẽ bản đồ từng thừa tuyên gửi về Bộ Hộ[2] và được hoàn tất và ban hành vào năm Hồng Đức thứ 21 (1490)[3]. Bộ gốc đã thất truyền.

Bộ bản đồ thể hiện phạm vi cương giới, hệ thống hành chính nước Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 15. Bộ bản đồ gồm 5 tập bản đồ khác nhau:

Tập thứ nhất: Hồng Đức nhị thập nhất niên tứ nguyệt sơ lục nhật (洪德貳拾壹年肆月初陸日)

An Nam quốc đồ
Bản đồ Hoàng thành Thăng Long thời Hồng Đức (1490)

Gồm 15 bản đồ[4].

  1. Bản đồ An Nam quốc[5] (安南國圖, 1460-1497).
  2. Bản đồ kinh thành Thăng Long.
  3. Bản đồ 13 thừa tuyên[6][7].

Tập thứ 2: Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư (天南四至 路圖書)

  1. Tự Thăng Long chí Chiêm Thành quốc (自昇龍至占城國): Bản đồ vẽ đường lối đi từ Thăng Long đến nước Chăm Pa
  2. Kinh kỳ chí Khâm châu, Niệm châu (京畿至欽州念州): Bản đồ từ kinh thành đi đến hai châu KhâmNiệm, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
  3. Tự Phụng Thiên chí Quảng Tây, Vân Nam (自奉天至廣西雲南): Bản đồ từ phủ Phụng Thiên đến Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc)
  4. Tự kinh thành chí bắc quan môn (自京城至北關門): Bản đồ từ kinh thành đến cửa Bắc Quang, tỉnh Lạng Sơn.

Tập thứ 3: Giáp Ngọ niên bình Nam Đồ (甲午年平南圖)

Gồm 15 bản đồ Đoan Quận Công Bùi Thế Đạt vẽ (Cảnh Hưng năm thứ 35 - 1774).

  1. Những bản đồ vẽ xứ Đàng Trong, từ Đồng Hới (Quảng Bình) đến biên giới Chăm Pa, núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn)
  2. Bản đồ đường lối đi từ Chăm Pa đến biên giới Cao Miên.

Tập thứ 4: Cảnh Thịnh tân đồ Đại Man quốc (景盛新圖大蠻國)

Quan trấn thủ Hưng Hóa Nguyễn Án vẽ

  1. Bản đồ nước Cao Miên.

Có giới thiệu về nước Đại Man, lạc khoản đề (歲庚申九月十四日)

Lời dẫn cho biết nước Đại Man nằm ở phía tây nam nước ta, phía nam giáp Xiêm La, Chiêm Thành, phía bắc tiếp giáp với nội địa Vân Nam, Quý châu. Đó chính là đất Lão Qua, Miến Điện xưa.

Tập thứ 5: Cao Bằng phủ toàn đồ (高平府全圖)

Gồm 3 bản đồ của phủ Cao Bằng, Mục Mã trấn doanhCao Bằng trấn thành. Ngoài ra còn có phần Cao Bằng đồ thuyết (高平圖說), là phần chỉ dẫn của các bản đồ.

Sự xuất hiện của tập bản đồ Hồng Đức dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã thể hiện một bước tiến mới trong việc quản lí nền hành chính Đại Việt cuối thế kỉ XV.

Tham khảo


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found